AKTUALNOŚCI.

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniach 26-27 sierpnia w Boruszowicach - Hanusku


dozynkiPodstawowe informacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została wybrana Pani Elwira Ecler. Funkcję tą sprawowała do stycznia 2010 roku. Następnym Prezesem została Pani Izabela Cogiel. W marcu 2012 nowym Prezesem został Pan

Marek Mundzik który pelni tą funkcję do dania dzisiejszego.

Obecnie w skład zarządu wchodzą:

Marek Mundzik Prezes

Joanna Mundzik Wiceprezes

Dominika Chmiel

Iwona Skura

Małgorzata ZiajaSkład komisji rewizyjnej:

Mateusz Mundzik

Dagmara Geida-Kuta

Danuta Wiśałowska

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie skutecznie pozyskuje środki finansowe na rozwój regionu z dostępnych źródeł.STATUT

Statut Stowarzyszenia