AKTUALNOŚCI.


Zapraszamy wszystkich serdecznie na Dni Tworga,
które odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2019r.
na placu przy Urzędzie Gminy.

Sponsorem tegorocznych Dni Tworoga jest
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

Jest on spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.
Na terenie gminy Tworóg GAZ-SYSTEM realizuje kluczowe inwestycje, tj. gazociąg Tworóg – Tworzeń oraz Tworóg – Kędzierzyn-Koźle.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycje są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
www.gaz-system.pl

Dni Tworoga 2019


_______________________________________________

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, zaprasza członków na Walne zebranie,
które odbędzie się dnia 16,03,2018 o godzinie 18.00 w Gok-u w Tworogu.

Na zebraniu będą omawiane następujące kwestie:
- podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2017
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
- debata na temat reformy działalności Stowarzyszenia
- wolne wnioski.
Liczę na obecność wszystkich członków , którzy mają chęć pracować dla dobra Naszej Gminy.
Jednocześnie przypominam o obowiązku opłacenia składki członkowskiej , składkę będzie można opłacić na miejscu .

Marek Mundzik


_______________________________________________

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniach 26-27 sierpnia w Boruszowicach - Hanusku


dozynkiPodstawowe informacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została wybrana Pani Elwira Ecler. Funkcję tą sprawowała do stycznia 2010 roku. Następnym Prezesem została Pani Izabela Cogiel. W marcu 2012 nowym Prezesem został Pan

Marek Mundzik który pelni tą funkcję do dania dzisiejszego.

Obecnie w skład zarządu wchodzą:

Marek Mundzik Prezes

Joanna Mundzik Wiceprezes

Dominika Chmiel

Iwona Skura

Małgorzata ZiajaSkład komisji rewizyjnej:

Mateusz Mundzik

Dagmara Geida-Kuta

Danuta Wiśałowska

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie skutecznie pozyskuje środki finansowe na rozwój regionu z dostępnych źródeł.STATUT

Statut Stowarzyszenia